ΙΣΤΟΡΙΑ - Πολυφωνικά

Δεροπολίτισσα

"ΔΕΡΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ" - Πολυφωνικό Βορείου Ηπείρου από δίσκο 45 στροφών της εταιρείας RCA VICTOR 1964-65 -- Τραγουδούν : Κ.Στούκας, Ι.Κορόκης, Χρ.Γκόγκος, Μερ.Γκόγκ­ου, Σοφ.Δεμίρη. ΚΛΑΡΙΝΟ Απ. Τζούμας, διεύθυνση ορχήστρας Αλ.Τζούμας------Μεταμόρφωση video φ.γ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015