ΙΣΤΟΡΙΑ - Πολυφωνικά

  • ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

    ηχογραφήθηκαν στην Αθήνα την 10/ετία του 1960 - από δίσκους 45 στροφών

    ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ Του Μ.Ζ.
    (από το συνοδευτικό έντυπο του δίσκου: «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» που κυκλοφόρησε στα Ιωάννινα το 1995 το ΙΔΡΥΜΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ)

    Τα πολυφωνικά τραγούδια της Β. Ηπείρου, λόγω της ιδιαίτερης μουσικολογικής και λαογραφικής αξίας που παρουσιάζουν, από πολύ νωρίς προκάλεσαν το ενδ [...]