ΙΣΤΟΡΙΑ - Πρόσωπα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΤΣΟΣ 1947

Δωρίζω τη φωτογραφία μου... για να με θυμούνται...

Ὡς προκύπτει ἐκ τῶν παρ᾽ ἡμῖν ὑπαρχόντων στοιχείων (κατ/σεως ἀπωλειῶν)
ὁ Βάτσος Γεώργιος τοῦ Ἀριστείδου καί τῆς Χρυσάνθης Δεκανεύς τοῦ ᾽80 Ἑλ. Τάγματος Πεζικοῦ,
γεννηθείς τό ἔτος 1926 εἰς Γεουργουτσάτιν Ἀργυρόκαστου Β. Ἠπείρου ἐφονεύθη εἰς Καρυδιές Ζαγορίων Ἰωαννίων τήν 2-7-49, μαχόμενος ἐναντίον ἀναρχικῶν.
Ἡ παροῦσα ἐκδίδεται
διά πᾶσαν νόμιμον χρῆσιν

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015