ΙΣΤΟΡΙΑ - Πολυφωνικά

Πέρνω το τουφεκάκι μου

Από την ιστορική έκδοση πολυφωνικών τραγουδιών Βορ.Ηπείρου,σε δίσκους 45 στροφών, της εταιρείας RCA VICTOR το 1964 - 65. Αυτοί που τραγουδούν κατάγονται από την Βορ.Ήπειρο και τα χωριά του Πωγωνίου(Δρόπολη στην Ελληνική επικράτεια)Κτίσματα, Μαυρόπουλο, Χρυσόδουλ­η. Μεταμόρφωση σε video φ.γ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013.

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015