ΙΣΤΟΡΙΑ - Πολυφωνικά

Σκίζω - ρίζω το λεμόνι (Πανάγιω)

Από δίσκο 45 στροφών ηχογραφημένο στην Αθήνα την δεκαετία του 1960.
Φωτογραφίες από "Δερβιτσάνη".

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015