ΙΣΤΟΡΙΑ - Γεγονότα

Η Μονή του Προφήτη Ηλία στους Γεωργουτσάτες

Η εκκλησία της Μονής του Προφήτη Ηλία στους Γεωργουτσάτες βρίσκεται δυτικά του ομώνυμου χωριού στο βουνό.
Ο ναός αυτός φιλοτεχνήθηκε κατά αρχήν το 1586 και αργότερα το 1617 ο νάρθηκας από τον εικονογράφο Μιχαήλ "εκ της κόμης Ληνοτοπίου της Καστωριάς".

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015