ΙΣΤΟΡΙΑ - Η Δρόπολη

Η ΔΡΟΠΟΛΗ ΜΟΥ (Γεωργουτσάτες κ.ά.)..... φ.γ. 2013.

Δρόπολη γλυκεία .... στη λύπη χαμογελαστή ...... βουβή στην στεναχώρια...

(φωτογραφίες δικές μου και φίλων από το διαδίκτυο με όλες τις ευχαριστίες μου).Φ.Γ.2013.

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015