ΙΣΤΟΡΙΑ - Η Δρόπολη

Η ΔΕΡΟΠΟΛΗ

Η Δερόπολη (αναφέρεται και ως Δερόπολη) είναι περιοχή της Βορείου Ηπείρου, που από το 1913 έχει επιδικαστεί στην Αλβανία. Συγκεκριμένα, η περιοχή εκτείνεται από τα Ελληνο-αλβανικά σύνορα στο ύψος της Κακαβιάς ως τα νότια της πόλης του Αργυροκάστρου, κατά μήκος της κεντρικής οδού.
Η περιοχή αποτελεί τμήμα της Βορείου Ηπείρου, που έχει αναγνωριστεί από το αλβανικό κράτος ως ελληνική μειονοτική ζώνη, που δίνει έτσι το δικαίωμα για την ίδρυση ελληνόγλωσσων σχολείων. Ο πληθυσμός της περιοχής αποτελείται στη συντριπτική του πλειοψηφία από κατοίκους που μιλούν την ελληνική ως μητρική γλώσσα, παρόλα αυτά, υπάρχουν και εμβόλιμα χωριά, όπως επί παραδείγματι οι Λαζαράτες, η Νεπράβιστα και το μεγαλύτερο μέρος του Λιμποχόβου, όπου μιλούν αλβανικά και είναι μωαμεθανοί.
Η Δερόπολη θεωρείται η πνευματική πρωτεύουσα των Ελλήνων της Αλβανίας. Κατά την περίοδο της Κομμουνιστικής δικτατορίας οι Δροπολίτες συνέβαλλαν στην αναγνώριση της Ελληνικής Μειονότητας, εκδίδοντας την τοπική ελληνόφωνη εφημερίδα "Λαϊκό Βήμα", ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελληνική, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του πανεπιστημίου Αργυροκάστρου και σχολείο μέσης εκπαίδευσης δασκάλων Ελληνικής γλώσσας. Στη Δερόπολη ιδρύθηκε το κόμμα των Ελλήνων "Ομόνοια". Από την Δερόπολη κατάγεται και ο γνωστός συγγραφέας Τηλέμαχος Κώτσιας.
Διοικητικά η περιοχή διαιρείται σε Άνω και σε Κάτω Δερόπολη.
Ο συνολικός πληθυσμός το 1990 υπολογίζονταν περίπου 36.000 Έλληνες.

Τοπίο της περιοχής. Στην κοιλάδα της Δερόπολης βρίσκονται 33 χωριά, τα μεγαλύτερα από αυτά είναι τα :
Δερβιτσιάνη
Γοραντζή
Γεωργουτσάτι
Βουλιαράτι
Βόδρυστα
Πέπελη
Σωτήρα
Και τα 33 χωριά της Δρόπολης: Δερβιτσιάνη, Γοραντζή, Βάνιστα, Χάσκοβο, Δούβιανη, Σωφράτικα, Τεριαχάτι, Γορίτσα, Φράστανη, Λιούγκαρη, Γράψη, Βραχογοραντζή, Γλύνα, Κάτω Επισκοπή, Πάνω Επισκοπή, Ραντάτι, Γεωργουτσάτι, Ζερβάτι, Βουλιαράτι, Βόδριστα, Βοδίνο, Πέπελη, Κακαβιά, Άγιος Νικόλας, Κουρά, Βρυσερά, Κλεισάρι, Σελλιό, Λυκομίλι, Λοβίνα, Λόγγος, Σωτήρα, Κρυονέρι, Κοσιοβίτσα.

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015